1. pražská konference
věnovaná odkazu
otto fenichela

strach z cizího
Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

23. – 25. 10. 2015

představení konference

První ročník konference chce vytvořit prostor k psychoanalytickému zkoumání obavy z „cizího“ a z „cizinců“ v klinické situaci, ale také k odbornému dialogu se specialisty humanitních oborů, zabývajícími se těmito jevy v jiných kontextech.

fota_otto_fenichel

I v tom chceme navazovat na Fenichelovu tradici otevřených a kriticky orientovaných diskusí o rozmanitých psychoanalytických tématech. Fenichel patří k freudiánské tradici v psychoanalýze a svým otevřeným přístupem zval k diskusi také odlišně smýšlející kolegy psychoanalytiky i nepsychoanalytiky.


 

 

 

Otto Fenichel se významně zasloužil o založení psychoanalytické skupiny v Praze. Jeho význam ale přesahuje středoevropský rámec: Fenichel je bezpochyby jednou z nejvýznamnějších postav dějin světové psychoanalýzy. Svým širokým záběrem obsáhl psychoanalytickou teorii i vývoj léčebné techniky a věnoval se také přesahům psychoanalýzy do vnější, sociální reality (v Čechách také dnes aktuální téma). Ve svém životě spojoval psychoanalytickou identitu s politickou angažovaností. Chystaná konference chce jeho komplexnímu dědictví pro českou i světovou psychoanalýzu věnovat soustavnější pozornost. Má být prvním setkáním tohoto formátu v Praze: Fenichelovu odkazu chceme věnovat i další konference v pravidelném 2 – 3letém cyklu.

Konference je určena zejména klinickým pracovníkům, psychoanalytikům a dynamicky orientovaným psychoterapeutům, ale také jiným, multidisciplinárně zaměřeným badatelům a studentům.

Tato konference je podpořena dotací Ministerstva kultury České republiky.


 herman 1 002

program konference

pá 23.10.2015

so 24.10.2015

ne 25.10.2015

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partneři

Ministerstvo kultury ČR Židovské muzeum v Praze New York University Prague