1st prague conference:
otto fenichel
and his legacy

fear of strangeness
Antisemitism, xenophobia and uncanny experience

23. – 25. 10. 2015

Gallery

Promoter

Česká psychoanalytická společnost

partners

Ministerstvo kultury ČR Židovské muzeum v Praze New York University Prague