1. pražská konference
věnovaná odkazu
otto fenichela

strach z cizího
Antisemitismus, xenofobie a zkušenost „uncanny“

23. – 25. 10. 2015

Přednášky

25

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Jefim Fištejn

Na rozdíl od xenofobie antisemitismus není strachem z cizího, ale historicky podmíněným nebo metafyzicky daným uspořádáním západní civilizace, v němž role univerzálního viníka je svěřena židovskému národu. Všeobecný scapegoating je podmíněn dostatečnou

Stáhnout přednášku

25

říj 2015

Zlý, šílený a funkční. Kolik je antisemitismů? Jeden nebo mnoho?

Přednášející: Eran J. Rolnik

Hrůzy holocaustu způsobily, že máme problém vnímat antisemitismus diferencovaně a rozlišovat mezi různými formami rasismu. Tato přednáška chce dokázat, že psychoanalytické studie, které všechny formy antisemitismu považují za potenciálně vražedné,

Stáhnout přednášku

25

říj 2015

Zpětný úder. Jak se přeživší začne podobat pachateli. O konceptu identifikace s agresorem

Přednášející: Elisabeth Brainin, Samy Teicher

Rádi bychom zde znovu prozkoumali koncept identifikace s agresorem. Tento koncept býval a dodnes je aplikován na jedince přeživší pohromu způsobenou člověkem. Kromě toho ovšem obsadil ústřední místo ve starších i

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Josef Fulka

Příspěvek je reakcí na přednášky J. Jakubů a J. Sokola. Navazuje na motivy, které oba přednášející nastínili: otázku psychoanalýzy a odpovědnosti, statusu nevědomí a otázku komunikace mezi kulturami. Všechny tyto

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Několik poznámek k pojetí cizího v psychoanalýze: cizinec v mém nitru

Přednášející: Jiří Jakubů

Freudův objev nevědomí  – neznámého a cizího v nás – zásadně ovlivnil identitu moderního člověka.  Ztráta suverenity vědomé mysli neznamenala jen změnu v porozumění duševní nemoci, ale i lidské subjektivity.

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Jiný, cizí, nebezpečný?

Přednášející: Jan Sokol

Napětí mezi touhou po individualizaci a osobním rozvoji každého člověka a na druhé straně rostoucí závislostí na stále větších společenstvích provází člověka patrně odjakživa, v moderních společnostech s jejich obrovitými

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku: Psychický domov, bezdomovectví

Přednášející: Václav Mikota

Diskusní příspěvek vychází z pohledu Rogera Kennedyho na pojem „heimliche-unheimliche“. Autor zážitek děsu a závratě, „Unheimliche“ přirovnává ke „stavu primálního vytěsnění“ v pojetí Kinstona a Cohena (1988), k zážitku „psychické díry v

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Snášení cizinců, “čí je to domov?”

Přednášející: Sverre Varvin

Zprávy o narůstající xenofobii (anti-semitismu, proti-muslimské sentimenty) v Evropě doprovázené masivní propagandou, jež dává průchod úzkostem a strachům, často vychází z primitivní úrovně skupinové mysli, která se lehce dává do pohybu během

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Snášení cizinců

Přednášející: Roger Kennedy

Pokusím se ukázat, že za mnoha předsudky a netolerantními postoji k cizincům stojí strach ze ztráty domova, nebo radikálněji strach ze ztráty psychické struktury, která utváří nejvnitřnější jádro naší identity

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku: Psychická jinakost – přechodové stavy nebo opevnění

Přednášející: Eva Dubska Papiasvili

Ve svém diskusním příspěvku a v  návaznosti  na klinické ukázky z přednášek dr. Šebka a dr. Steina představuje dr. Papiasvili z vývojového a dynamického hlediska přechodové stavy nejistoty, znepokojivé tísně a cizosti,

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Základní nejistota a totalitní objekty

Přednášející: Michael Šebek

Existuje základní nejistota, klinicky pozorovatelná v tísnivých pocitech a prázdnotě mysli pacienta, obvykle hned na začátku sese nebo také v průběhu sese, což někdy vede k vědomému přání silného, spásného objektu

Stáhnout přednášku

24

říj 2015

Odcizení

Přednášející: Yehoyakim Stein

U pacientů, které budu prezentovat, je odcizení způsobem života. Oba žijí, každý svým vlastním způsobem, in limbo. Nepatří do tohoto světa, nepatří jiným lidem a v mnoha ohledech nepatří ani sami

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Adrienne Harris

V diskusi si všímám souvislostí, které Faimberg ,v odkazu k Fenichelovým úvahám a na základě vlastní zkušenosti, nachází mezi narcistickými poruchami a totalitními režimy. Problematiku fašismu a totalitních režimů nelze celkově vysvětlit s odkazem

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Bezmocnost a psychoanalytikův boj s jejím zakoušením

Přednášející: Axel Hoffer

Bezmocnost je podle mě primárním, často nesnesitelným pocitem. Stojí v pozadí dalších těžko snesitelných pocitů, které zintenzivňuje. Bývá to předjímání pocitů bezmoci, které tvoří základ strachu z cizího, antisemitismu a zkušenosti „něčeho

Stáhnout přenášku

23

říj 2015

Pocta Fenichelovu odkazu

Přednášející: Haydée Faimberg

Podle mého názoru Fenichelovo dědictví (ať už rozpoznané nebo ne) prostupuje za obsah toho, co řekl. Přinesl způsob myšlení o psychoanalytických problémech, který je znovu propojil s fundamentálními otázkami. Potenciál

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Abstrakt diskusního příspěvku

Přednášející: Ilany Kogan

Tento příspěvek popisuje vztah Otto Fenichela vztah k pražské psychoanalytické skupině a jeho historické pozadí. Zkoumá hlavní Fenichelovy myšlenky (1937) o antisemitismu, vycházející z dobového kontextu a Bohleberovy (2015) úvahy

Stáhnout přednášku

23

říj 2015

Několik poznámek k Teorii antisemitismu u Otto Fenichela.

Přednášející: Werner Bohleber

Přednáška pojednává o Fenichelově pojetí antisemitismu jako sociálního fenoménu. Fenichel analyzoval historicko-materialistický základ ideologií antisemitismu. Psychologicky ambivalentní vnímání cizosti Židů pro něho představuje jádro jeho analýzy antisemitismu. Fenichel se odvolává

Stáhnout přednášku

pořadatel

Česká psychoanalytická společnost

partneři

Ministerstvo kultury ČR Židovské muzeum v Praze New York University Prague